Chuyên gia Semalt xây dựng trên các công cụ khai thác dữ liệu trang web

Loại bỏ web liên quan đến hành động thu thập dữ liệu trang web bằng trình thu thập dữ liệu web. Mọi người sử dụng các công cụ trích xuất dữ liệu trang web để có được thông tin có giá trị từ một trang web có thể có sẵn để xuất sang ổ lưu trữ cục bộ khác hoặc cơ sở dữ liệu từ xa. Phần mềm quét web là một công cụ có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu và thu thập thông tin trang web như danh mục sản phẩm, toàn bộ trang web (hoặc các bộ phận), nội dung cũng như hình ảnh. Bạn có thể lấy bất kỳ nội dung trang web nào từ một trang web khác mà không cần API chính thức để xử lý cơ sở dữ liệu của bạn.

Trong bài viết SEO này, có những nguyên tắc cơ bản mà các công cụ trích xuất dữ liệu trang web này hoạt động. Bạn có thể tìm hiểu cách con nhện thực hiện quy trình thu thập thông tin để lưu dữ liệu trang web theo cách có cấu trúc để thu thập dữ liệu trang web. Chúng tôi sẽ xem xét công cụ trích xuất dữ liệu trang web của BrickSet. Tên miền này là một trang web dựa trên cộng đồng chứa nhiều thông tin về các bộ LEGO. Bạn sẽ có thể tạo một công cụ trích xuất Python có chức năng có thể di chuyển đến trang web Brickset và lưu thông tin dưới dạng tập dữ liệu trên màn hình của bạn. Trình quét web này có thể mở rộng và có thể kết hợp các thay đổi trong tương lai về hoạt động của nó.

Sự cần thiết

Để tạo một trình quét web Python, bạn cần có môi trường phát triển cục bộ cho Python 3. Môi trường thời gian chạy này là API Python hoặc Bộ phát triển phần mềm để tạo một số phần thiết yếu của phần mềm trình thu thập dữ liệu web của bạn. Có một vài bước mà người ta có thể làm theo khi tạo công cụ này:

Tạo một cái cạp cơ bản

Trong giai đoạn này, bạn cần có khả năng tìm và tải xuống các trang web của một trang web một cách có hệ thống. Từ đây, bạn có thể lấy các trang web và trích xuất thông tin bạn muốn từ họ. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau có thể có thể đạt được hiệu ứng này. Trình thu thập thông tin của bạn sẽ có thể lập chỉ mục đồng thời nhiều hơn một trang, cũng như có thể lưu dữ liệu theo nhiều cách khác nhau.

Bạn cần phải học một lớp Scrappy của con nhện của bạn. Ví dụ, tên nhện của chúng tôi là brickset_spider. Đầu ra sẽ giống như:

kịch bản cài đặt pip

Chuỗi mã này là một Python Python có thể xảy ra tương tự như trong chuỗi:

mkdir brickset-cạp

Chuỗi này tạo một thư mục mới. Bạn có thể điều hướng đến nó và sử dụng các lệnh khác như nhập liệu cảm ứng như sau:

chạm vào cạp